HOCHTIEF ·
·

Naszym pracownikom oferujemy ścieżkę rozwoju kariery na stanowiskach związanych z realizacją projektów budowlanych oraz w działach finansowych, logistycznych, ofertowania, personalnych i administracji. 

Zależy nam na wysokim poziomie kształcenia przyszłych kadr. Dlatego angażujemy się w programy wspierające ich rozwój. Współpracujemy
m.in. z Sapere Auso-Małopolską Fundację Stypendialną, gdzie sponsorujemy działalność statutową oraz finansujemy organizację konkursu o nagrodę HOCHTIEF Polska dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu budownictwa i architektury.