HOCHTIEF ·
·

 

(©HOCHTIEF Polska)

Czas realizacji: 11.2009-11.2012
Wykonawca: Konsorcjum z HOCHTIEF Polska
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 

Opis: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, roboty melioracyjne, przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej i ropociągowej. Projekt zrealizowany w ramach budowy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł „Kleszczewo”), odcinek 2: Czachurki-Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615.