HOCHTIEF ·
·

Warszawa

©HOCHTIEF Polska

Czas realizacji: 02.2010-07.2012
Powierzchnia całkowita: ponad 32 000 m kw.
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 17 100 m kw.
Liczba mieszkań: 297
Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska Oddział w Warszawie
Inwestor: Sokratesa Development Sp. z o.o.

Opis: Generalne wykonawstwo dwóch budynków o wysokości od szcześciu do dziewięciu kondygnacji wraz z jedną kondygnacją podziemną, przeznaczoną na parking dla 274 pojazdów.