HOCHTIEF ·
·

Krosno

(©Talia Real Sp. z o.o.)

Czas realizacji: 10.2016-IV kw. 2017
Powierzchnia: ponad 27 800 m kw.
Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska Oddział w Krakowie
Nazwa inwestora: Talia Real Sp. z o.o.

Opis: Budowa jednokondygnacyjnego centrum handlowo-usługowego, w którym znajdą się: galeria handlowa, kino i market spożywczy. Powierzchnia obiektu wyniesić będzie ponad 27 800 m kw. Zlecenie obejmuje również realizację parkingu dla ok. 700 pojazdów, wewnętrznego układu drogowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

Centrum handlowo-usługowe wyróżniać się będzie wysokimi walorami architektonicznymi w zakresie formy i materiałów wykończeniowych. Architektura obiektu nawiąże do lokalnych tradycji produkcji szkła, np. w elewacji frontowej znajdą się szklane panele z barwionego szkła.

Nagrody:
- I miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie” 2017, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowe Inspektoraty Pracy.

(©HOCHTIEF Polska)